Είμαι μικρός και μαθαίνω τον κόσμο

Tuesday, December 02, 2008

IQ Ραδικιού

"Σας πληροφορώ ότι μέχρι τώρα στις μαρτυρικές καταθέσεις εκτός από κουτσομπολιά δεν προκύπτει τίποτα"
Γιάννης Τραγάκης